ایجادبازارچه‌های عرضه مستقیم کالا وفرآورده‌های کشاورزی درکرمانشاه