جلسه کمیته فوتسال و کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال