مقام وزارت خارجه آمریکا: حکم اعدام مرسی خلاف حاکمیت قانون است