هوآوی در حال توسعه پلتفرم خانگی خود به نام Kirin OS است [شایعه]