شروع مقتدرانه کیمیا علیزاده در مسابقات جهانی تکواندو