پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت هفته روابط عمومی