عکس/‌افتتاح بلندترین پل معلق خاورمیانه در مشگین‌شهر ‌