اشپیگل: دولت آلمان در صدد اجرای راهبرد معاملات کلان با ایران است