سلیمی: وضعیت حریفان روسم مهم نیست و روی عملکرد خودم تمرکز کرده‌ام