بازدید هیاتی از دیده‌بان حقوق بشر از صعده / اسارت 20 سرباز یمنی به دست القاعده