فراخوان نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر منتشر شد