کاندیدای انتخابات مجلس نمی‌شوم/ به رئیس‌جمهور و وزیر علوم مشاوره می‌دهم/ در عالم سیاست مسئولیتی ند