دین باید با پول زکات آباد شود، نه ساختمان مدیر/ ۲۰ هزار طلبه کت‌وشلواری داریم