‫پرورش تروریست‌های آمریکایی بدون کمک و همراهی عربستان ممکن نبود