روسیه و هم‌پیمانانش در تاجیکستان تمرین نظامی برگزار می‌کنند