ابتدا باید نجفی باشیم بعد کربلایی/ به زودی نظریه‌پردازی‌های بزرگی خواهیم داشت