واکنش رازینی به ادعای هاشمی مبنی بر صدور حکم ۳ فرمانده