نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان کشور در کاشان گشایش یافت