چرا رئیس‌جمهورهای آمریکا به طور منظم جایزه صلح نوبل می‌گیرند؟