کشورهای منطقه باید به فکر راه حل سیاسی در یمن باشند/ وزیر بهداشت عازم ژنو می شود