«ابولا» پروژه غرب برای غارت آفریقاست/ سیرالئون در فتنه ۸۸ نگران وضعیت ایران بود