کشتی نجات هنوز در آستانه ورود به آب های یمن/ هیچ بازرسی از کشتی نشده است