نژادفلاح و درخشان به جان هم افتادند/«یک دربی بردند گیر دادند به من!»