گشایش نمایشگاه بزرگ قرآن درسالن اجلاس/ برپایی غرفه «من یمنی هستم»