برپایی کنسرت «آکاپِلا» با سبک جَز/ رهبر مهمان دعوت می‌شود