کارت‌های ملی تا پایان سال اعتبار دارد/ پیش ثبت نام کارت‌های هوشمند ملی برای 15 ساله‌ها