گزارش تصویری از قهرمانی پاریسی ها به همراهی میلیاردر قطری