باشگاه‌ها در نحوه اجرای مزایده سرخابی‌ها دخالت نمی‌کنند