بررسی طرح فوریتی «الزام دولت به حفظ دستاوردهای حقوق هسته‌ای» در صحن علنی