وزارت خارجه عراق: اوباما برای لغو طرح مسلح کردن اهل تسنن و کردها تلاش می‌کند