مدیرعامل ایران‌خودرو: دنا با دنده اتومات تولید می‌شود