رئیس سازمان امداد و نجات: کشتی نجات تا چند ساعت دیگر وارد آب‌های یمن می‌شود