جزئیات کشته شدن سرکرده داعش در عملیات کماندوهای آمریکایی