تیم دانشگاه آزاد تهران قهرمان مسابقات تنیس روی میز دانشجویان کشور شد