تجلیل از نخبگان در حد شعار است/تمام تقدیری که انبار نفت انجام داده در حد یک کارت حافظه 2 گیگ بوده