تصاویری زیبا از پل طبیعت، زیباترین پل عابر شهر تهران