خوش‌خبر: هیچ بازیکنی از اردوی تیم ملی خط نخورده است