مکمل‌هایی برای زنان باردار/ علایم بالینی MS/ بخورهای مؤثر برای رفع جوش