رئیس مرکز تجارت جهانی: اقتصاد ایران از پایه وارداتی پی‌ریزی شده است