رئیس جامعه جراحان: پزشکان کتاب تعرفه‌های خدمات سلامت را قبول ندارند