کشتی نجات ایرانی به دروازه‌های یمن رسید/خویشتنداری ایران حد و اندازه دارد