هر چه پرداختی به سپرده‌گذار کمتر باشد به نفع بانک است