قطع شدن تلفن همراه و پخش تلویزیونی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به اثبات نرسید