ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم ترافیکی در مسیر حرم بی‌بی حکیمه(س)