مسابقات دو صحرا نوردی به مناسبت عید مبعث در سیستان برگزار شد