وزارت امور خارجه آمریکا: اعدام محمد مرسی خلاف حاکمیت ...