گوگل دکمه‌ی جدیدی به نام Buy را به برخی نتایج جستجوی موبایلی اضافه می‌کند