۱۰ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور تولید می شود