«پالت» به شهر خندید/ کنسرت رایگان بدون برنامه‌ریزی