انتقاد لژیونر سابق دوچرخه‌سواری از قانون مسابقات کشوری